Druga publiczna beta iOS11.1 Aktualizacja: Zestawienie zmian dostępnościowych w kolejnych betach iOS11

Tym razem Apple przetrzymało nas prawie dwa tygodnie, zanim w dniu wczorajszym, wypuściło drugą publiczną betę systemu iOS11.1. Czy jakieś zmiany w dostępności są? Tak, ale jest ich niewiele. Zapraszam do lektury poniższego zestawienia.
Zrzut ekranu z iPhone - Informacja o aktualności systemu w wersji iOS11.1

Zmiany w drugiej publicznej becie iOS11.1

10 października 2017 r.

Błędy iOS

 • Na iPhone 5S system działa nieco szybciej, lecz nadal często występują chwilowe zawieszenia w działaniu samego urządzenia.
 • Nadal nie do końca spolszczono interfejs, np. Details przy Wiadomościach.
 • Wydaje się, że na iPhone 5S usunięto problemy z odbieraniem połączeń. Dotychczas, od czasu do czasu, po kliknięciu w Odbierz, należało odczekać kilka sekund zanim mogliśmy usłyszeć głos naszego rozmówcy.

Błędy i Zmiany Dostępności

 • Nadal fokus VO nie zawsze przesuwa ekran i od czasu do czasu musimy przewinąć go trzema palcami, np. w Centrum Sterowania w Ustawieniach. Niestety problem dotyczy również poszczególnych pozycji prezentowanych w aplikacji Kontakty, co jest szczególnie irytujące. Błąd występuje zarówno na iPhone 5S, jak i iPhone 8.
 • Nadal brak dźwięków regulacji głośności, które zapewne już nie powrócą do systemu iOS.
 • W aplikacji Kontakty, przy poruszaniu się gestem przeciągnięcia jednym palcem w prawo, fokus VoiceOver nadal ucieka na koniec listy kontaktów. Problem występuje zarówno na iPhone 5S, jak i iPhone 8.
 • Pozostał nowy sposób wymawiania przez VoiceOver dat, nazw katalogów itd.
 • Nowa funkcja Rotor Actions została przetłumaczona na „Czynności na pokrętle”.
 • Nadal w aplikacji Pogoda, ikona oznaczająca brak zachmurzenia, oznajmiana jest przez VO jako „Wymarz”.
 • Nadal brak możliwości wpisania znaku zapytania w trybie wejścia ekranu brajla.
 • Niestety, nadal wywołanie możliwości wpisania polskich diakrytyków w bezwzrokowym trybie wprowadzania znaków trwa strasznie długo dla każdego znaku z osobna. Jest to ok. 5 sekund od zaznaczenia litery, do możliwości wstawienia diakrytyku..
 • Nadal VO odczytuje tylko pierwszy wiersz nieotwartej wiadomości e-mail w aplikacji Mail.
 • Nadal nie działa rozpoznawanie tekstu na zrobionych zdjęciach.

Wcześniejsze zmiany w pierwszej publicznej becie iOS11.1

28 września 2017 r.

Błędy iOS

 • Na iPhone 5S system działa nieco szybciej, lecz często występują chwilowe zawieszenia w działaniu samego urządzenia.
 • Nadal nie do końca spolszczono interfejs, np. Details przy Wiadomościach.
 • Nadal występują problemy z odbieraniem połączeń. Po kliknięciu w Odbierz, czasem należy odczekać kilka sekund zanim usłyszymy głos naszego rozmówcy.
 • Rozładowywanie baterii ponownie jest na zwykłym poziomie.

Błędy Dostępności

 • Poprawiono stabilność fokusa VO, co aktualnie najlepiej można zaobserwować w aplikacji Kontakty, bez problemu przechodząc gestami od elementu, do elementu.
 • Nadal na iPhone 5S fokus VO nie przesuwa ekranu i od czasu do czasu musimy przewinąć go trzema palcami, np. Centrum Sterowania w Ustawieniach.
 • Nadal brak dźwięków regulacji głośności.
 • W iPhone 5S, w aplikacji Kontakty, przy poruszaniu się gestem przeciągnięcia jednym palcem w prawo, fokus VoiceOver nadal ucieka na koniec listy.
 • Przywrócono z poziomu wirtualnego pokrętła kasowanie wiadomości w aplikacji Wiadomości.
 • Pozostał nowy sposób wymawiania przez VoiceOver dat, nazw katalogów itd.
 • Ponownie w aplikacji Pogoda, ikona oznaczająca brak zachmurzenia, oznajmiana jest przez VO jako „Wymarz”.
 • Nadal brak możliwości wpisania znaku zapytania w trybie wejścia ekranu brajla.
 • Przywrócono możliwość wpisania polskich diakrytyków w bezwzrokowym trybie wprowadzania znaków.
 • Niestety przywrócono Czynności na ikonach. Użytkownik ponownie może w ten sposób wywołać tryb edycji.
 • Nadal VO odczytuje tylko pierwszy wiersz nieotwartej wiadomości e-mail w aplikacji Mail.
 • Nadal nie działa rozpoznawanie tekstu na zrobionych zdjęciach.

Zrzut ekranu z iPhone - Widok opcji Uaktualnienia z informacją: iOS 11.0.1 – Oprogramowanie jest aktualne

Wcześniejsze zmiany w oficjalnej wersji iOS11.0.1

27 września 2017 r.

Błędy iOS

 • Na iPhone 5S system działa nieco szybciej, lecz często występują chwilowe zawieszenia w działaniu samego urządzenia.
 • Nadal nie do końca spolszczono interfejs, np. Details przy Wiadomościach.
 • Ponownie pojawiły się problemy z odbieraniem połączeń. Po kliknięciu w Odbierz, czasem należy odczekać kilka sekund zanim usłyszymy głos naszego rozmówcy.
 • Bardzo szybko rozładowuje się telefon.

Błędy Dostępności

 • Nadal na iPhone 5S fokus VO jest Niestabilny, co aktualnie najlepiej można zaobserwować w aplikacji Kontakty.
 • Nadal na iPhone 5S fokus VO nie przesuwa ekranu i od czasu do czasu musimy przewinąć go trzema palcami, np. Centrum Sterowania w Ustawieniach.
 • Poprawiono oznajmianie przez VO co znajduje się na zdjęciach. Niestety aktualnie nie jest to oznajmiane automatycznie. Musimy otworzyć zdjęcie na całym ekranie, tapnąć w nie raz trzema palcami, i dopiero wtedy VO powie nam co znajduje się na zdjęciu.
 • Nadal brak dźwięków regulacji głośności.
 • W iPhone 5S, w aplikacji Kontakty, przy poruszaniu się gestem przeciągnięcia jednym palcem w prawo, fokus VoiceOver nadal ucieka na koniec listy.
 • Z poziomu wirtualnego pokrętła nie działa kasowanie wiadomości w aplikacji Wiadomości.
 • Pozostał nowy sposób wymawiania przez VoiceOver dat, nazw katalogów itd.
 • Nadal brak możliwości wpisania znaku zapytania w trybie wejścia ekranu brajla.
 • Nadal brak możliwości wpisania polskich diakrytyków w bezwzrokowym trybie wprowadzania znaków.
 • Nadal VO odczytuje tylko pierwszy wiersz nieotwartej wiadomości e-mail w aplikacji Mail.
 • Nadal nie działa rozpoznawanie tekstu na zrobionych zdjęciach.

Zrzut ekranu z iPhone - Widok opcji Uaktualnienia z informacją: iOS 11 – Oprogramowanie jest aktualne

Wcześniejsze zmiany w iOS11 Golden Master

14 września 2017 r.

Błędy iOS

 • Na iPhone 5S system nadal działa wolno.
 • Nadal nie do końca spolszczono interfejs, np. Details przy Wiadomościach.
 • Naprawiono problemy z odbieraniem połączeń.

Błędy Dostępności

 • Nadal fokus VO jest Niestabilny, co aktualnie najlepiej można zaobserwować w aplikacji Kontakty.
 • Nadal brak Czynności na ikonach. Użytkownik musi wywołać tryb edycji aby móc skasować lub przenieść ikony aplikacji.
 • Nadal fokus VO nie przesuwa ekranu i od czasu do czasu musimy przewinąć go trzema palcami, np. Centrum Sterowania w Ustawieniach.
 • Nadal VO nie oznajmia co znajduje się na zdjęciach.
 • Nadal brak dźwięków regulacji głośności.
 • W Kontaktach, przy poruszaniu się gestem przeciągnięcia jednym palcem w prawo, fokus VoiceOver nadal ucieka na koniec listy.
 • Pozostał nowy sposób wymawiania przez VoiceOver dat, nazw katalogów itd.
 • Nadal brak możliwości wpisania znaku zapytania w trybie wejścia ekranu brajla.
 • Nadal brak możliwości wpisania polskich diakrytyków w bezwzrokowym trybie wprowadzania znaków.
 • Nadal VO odczytuje tylko pierwszy wiersz nieotwartej wiadomości e-mail w aplikacji Mail.
 • Nadal nie działa rozpoznawanie tekstu na zrobionych zdjęciach.

Zrzut ekranu z iPhone - Widok zakładki Uaktualnienia z informacją o dostępności dziewiątej bety iOS11

Wcześniejsze zmiany w dziewiątej publicznej becie iOS11

6 września 2017 r.

Błędy iOS

 • Na iPhone 5S system nadal działa wolno.
 • Nadal nie do końca spolszczono interfejs, np. Details przy Wiadomościach.
 • Poprawiono problem z widokiem w aplikacji Wiadomości.
 • Nadal występują problemy z odbieraniem połączeń. Czasem po odebraniu przez nas połączenia mija nawet 10 sekund zanim nasz rozmówca nas usłyszy.

Błędy Dostępności

 • Nadal fokus VO jest Niestabilny, co najlepiej można zaobserwować w aplikacji Kalendarz.
 • Nadal brak Czynności na ikonach. Użytkownik musi wywołać tryb edycji aby móc skasować lub przenieść ikony aplikacji.
 • Nadal fokus VO nie przesuwa ekranu i od czasu do czasu musimy przewinąć go trzema palcami, np. Centrum Sterowania w Ustawieniach.
 • Nadal VO nie oznajmia co znajduje się na zdjęciach.
 • Nadal brak dźwięków regulacji głośności.
 • W Kontaktach, przy poruszaniu się gestem przeciągnięcia jednym palcem w lewo lub prawo, fokus VoiceOver nadal ucieka na koniec listy.
 • Pozostał nowy sposób wymawiania przez VoiceOver dat, nazw katalogów itd.
 • Nadal brak możliwości wpisania znaku zapytania w trybie wejścia ekranu brajla.
 • Nadal brak możliwości wpisania polskich diakrytyków w bezwzrokowym trybie wprowadzania znaków.
 • Nadal VO odczytuje tylko pierwszy wiersz nieotwartej wiadomości e-mail w aplikacji Mail.
 • Nadal nie działa rozpoznawanie tekstu na zrobionych zdjęciach.

Zrzut ekranu z iPhone - Widok zakładki Uaktualnienia z informacją o dostępności ósmej bety iOS11

Wcześniejsze zmiany w ósmej publicznej becie iOS11

4 września 2017 r.

Błędy iOS

 • Na iPhone 5S system nadal działa wolno.
 • Nadal nie do końca spolszczono interfejs, np. Details przy Wiadomościach.
 • Pojawił się problem z widokiem w aplikacji Wiadomości. Aktualnie dla VoiceOver wygląda on jak ekran powiadomień a nie Wiadomości. Poszczególne wiadomości sortowane są wg dni a nie osób od których je otrzymywaliśmy.
 • Nadal występują problemy z odbieraniem połączeń. Czasem po odebraniu przez nas

  połączenia mija nawet 10 sekund zanim nasz rozmówca nas usłyszy.

Błędy Dostępności

 • Nadal fokus VO jest Niestabilny, co najlepiej można zaobserwować w aplikacji Kalendarz.
 • Nadal brak Czynności na ikonach. Użytkownik musi wywołać tryb edycji aby móc skasować

  lub przenieść ikony aplikacji.

 • Nadal fokus VO nie przesuwa ekranu i od czasu do czasu musimy przewinąć go trzema

  palcami, np. Centrum Sterowania w Ustawieniach.

 • Nadal VO nie oznajmia co znajduje się na zdjęciach.
 • Nadal brak dźwięków regulacji głośności.
 • W Kontaktach, przy poruszaniu się gestem przeciągnięcia jednym palcem w lewo lub

  prawo, fokus VoiceOver nadal ucieka na koniec listy.

 • Pozostał nowy sposób wymawiania przez VoiceOver dat, nazw katalogów itd.
 • Nadal brak możliwości wpisania znaku zapytania w trybie wejścia ekranu brajla.
 • Nadal brak możliwości wpisania polskich diakrytyków w bezwzrokowym trybie wprowadzania

  znaków.

 • Nadal VO odczytuje tylko pierwszy wiersz nieotwartej wiadomości e-mail w aplikacji

  Mail.

 • Nadal nie działa rozpoznawanie tekstu na zrobionych zdjęciach.

Wcześniejsze zmiany w szóstej publicznej becie iOS11

23 sierpnia 2017 r.

Błędy iOS

 • Na iPhone 5S system nadal działa wolno.
 • Nadal nie do końca spolszczono interfejs, np. Details przy Wiadomościach.
 • Poprawiono działanie nowej funkcji Nagrywania z Ekranu.
 • Nadal występują problemy z odbieraniem połączeń. Czasem po odebraniu przez nas

  połączenia mija nawet 10 sekund zanim nasz rozmówca nas usłyszy.

Błędy Dostępności

 • Nadal fokus VO jest Niestabilny, co najlepiej można zaobserwować w aplikacji Kalendarz.
 • Nadal brak Czynności na ikonach. Użytkownik musi wywołać tryb edycji aby móc skasować

  lub przenieść ikony aplikacji.

 • Nadal fokus VO nie przesuwa ekranu i od czasu do czasu musimy przewinąć go trzema

  palcami, np. Centrum Sterowania w Ustawieniach.

 • Nadal VO nie oznajmia co znajduje się na zdjęciach.
 • Nadal brak dźwięków regulacji głośności.
 • W Kontaktach, przy poruszaniu się gestem przeciągnięcia jednym palcem w lewo lub

  prawo, fokus VoiceOver nadal ucieka na koniec listy.

 • Pozostał nowy sposób wymawiania przez VoiceOver dat, nazw katalogów itd.
 • Nadal brak możliwości wpisania znaku zapytania w trybie wejścia ekranu brajla.
 • Nadal brak możliwości wpisania polskich diakrytyków w bezwzrokowym trybie wprowadzania

  znaków.

 • Nadal VO odczytuje tylko pierwszy wiersz nieotwartej wiadomości e-mail w aplikacji

  Mail.

 • Nadal nie działa rozpoznawanie tekstu na zrobionych zdjęciach.

Wcześniejsze zmiany w piątej publicznej becie iOS11

17 sierpnia 2017 r.

Błędy iOS

 • Na iPhone 5S system nadal działa wolno.
 • Nadal nie do końca spolszczono interfejs, np. Details przy Wiadomościach.
 • Przy próbie otwarcia ustawień dla Nagrania z Ekranu, iPhone blokuje ekran urządzenia.

Błędy Dostępności

 • Nadal fokus VO jest Niestabilny.
 • Nadal brak Czynności na ikonach. Użytkownik musi wywołać tryb edycji aby móc skasować

  lub przenieść ikony aplikacji.

 • Nadal fokus VO nie przesuwa ekranu i od czasu do czasu musimy przewinąć go trzema

  palcami, np. Centrum Sterowania w Ustawieniach.

 • Nadal VO nie oznajmia co znajduje się na zdjęciach.
 • Nadal brak dźwięków regulacji głośności.
 • W Kontaktach, przy poruszaniu się gestem przeciągnięcia jednym palcem w lewo lub

  prawo, fokus VoiceOver nadal ucieka na koniec listy.

 • Pozostał nowy sposób wymowy dat, nazw katalogów itd.
 • Poprawiono występowanie wibracji informujących o nadchodzącym połączeniu przy iPhone

  wyciszonym suwakiem.

 • W aplikacji Pogoda poprawiono komunikat VoiceOver oznajmiający część informacji o

  zachmurzeniu jako „Wymaż”.

 • Zmieniono komunikat VO pojawiający się przy czynnościach na powiadomieniach na

  zablokowanym ekranie z „Brak chmur” na „Wymaż”.

 • Nadal występują problemy z odbieraniem połączeń. Czasem po odebraniu przez nas

  połączenia mija nawet 10 sekund zanim nasz rozmówca nas usłyszy.

 • Nadal brak możliwości wpisania znaku zapytania w trybie wejścia ekranu brajla.
 • Nadal VO odczytuje tylko pierwszy wiersz nieotwartej wiadomości e-mail w aplikacji

  Mail.

 • Nadal nie działa rozpoznawanie tekstu na zrobionych zdjęciach.
 • Brak możliwości wpisania polskich diakrytyków w bezwzrokowym trybie wprowadzania

  znaków.

Wcześniejsze zmiany w czwartej publicznej becie iOS11

10 sierpnia 2017 r.

Błędy iOS

 • Na iPhone 5S system nadal działa wolno.
 • Nadal jest nie do końca spolszczony interfejs, np. Details przy Wiadomościach, ale

  część rzeczy poprawiono.

 • Naprawiono przejście do wiadomości lub aplikacji z poziomu zablokowanego ekranu i

  powiadomień.

 • Poprawiono komunikaty Spot Light, już działa jak na iOS10.
 • Już normalnie działają Polecenia Głosowe.
 • W Pogodzie jest już dostępna prognoza na kolejne dni, ale VO zaczął odczytywać część

  informacji o zachmurzeniu jako „Wymaż”.

Błędy Dostępności

 • Nadal fokus VO jest Niestabilny.
 • Poprawiono współpracę VO z Centrum powiadomień. Teraz VO ma dostęp do więcej niż

  jednego powiadomienia.

 • Nadal brak Czynności na ikonach. Użytkownik musi wywołać tryb edycji aby móc skasować

  lub przenieść ikony aplikacji.

 • Nadal fokus VO nie przesuwa ekranu i od czasu do czasu musimy przewinąć go trzema

  palcami, np. Centrum Sterowania w Ustawieniach.

 • Nadal VO nie oznajmia co znajduje się na zdjęciach.
 • Nadal nie ma dźwięków regulacji głośności.
 • Nadal występują problemy z Książką Telefoniczną. Są nieco mniejsze, ale nadal fokus

  ucieka przy poruszaniu się gestem w lewo lub prawo, a samego kontaktu często nie da się

  przewinąć z VO.

 • Pozostał nowy sposób wymowy dat, nazw katalogów itd.
 • Poprawiono wymowę w trybie Brajla liter „ó” oraz „ą”.
 • Nadal brak więcej niż jednej wibracji informującej o nadchodzącym połączeniu przy

  iPhone wyciszonym suwakiem.

 • Poprawnie pojawia się dźwięk oczekującego połączenia, gdy czekamy aż ktoś po drugiej

  stronie odbierze nasze połączenie.

 • Nadal są problemy z odbieraniem połączeń. Czasem po odebraniu przez nas połączenia

  mija nawet 10 sekund zanim nasz rozmówca nas usłyszy.

 • Nadal brak możliwości wpisania znaku zapytania w trybie wejścia ekranu brajla.
 • Nadal VO odczytuje tylko pierwszy wiersz nieotwartej wiadomości e-mail.
 • Ponownie możemy wysyłać maila z pustym polem tematu.
 • Wiadomości wróciły na pokrętło w aplikacji Mail.
 • Nadal nie działa rozpoznawanie tekstu na zrobionych zdjęciach.

5 komentarzy na temat “Druga publiczna beta iOS11.1 Aktualizacja: Zestawienie zmian dostępnościowych w kolejnych betach iOS11

 1. Mam problem. Od początku testowałem wszystkie bety iOS 11. Teraz chcę zaktualizować do iOS 11 golden master. Wszystko fajnie: informacja o aktualizacji się pojawia, ale kiedy klikam przycisk pobierz i zainstaluj. Pokazuje mi się wszystko: pole do wpisania kodu i potem warunki użytkowania, ale po zaakceptowaniu warunków system wcale nie zaczyna się pobierać, tylko pokazuje się znowu przycisk pobierz i zainstaluj. Mogę próbować cały czas, ale system się nie pobiera. Czy ma ktoś jakieś sugestje jak to naprawić? Jeszcze dodam, że używam iPhone’a 6s.

 2. Michale, moja jedyna sugestia, jeśli tego oczywiście nie robisz, przed rozpoczęciem instalacji podłączyć iPhone do źródła zasilania. Przy którejś becie miałem ten sam problem, że pomimo 100% baterii, nie mogłem uruchomić instalacji dopóki nie podłączyłem telefonu do ładowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *