Dzielenie dużych plików w systemie macOS

Dziś krótka porada dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników systemu macOS. Problem jaki ona rozwiązuje, to trudności z pracą na dużych dokumentach z VoiceOver. Aby poradzić sobie z tą przeszkodą, sięgniemy do komend Terminala.

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, co to znaczy duże? W moim przypadku są to pliki wielkości od 1GB w górę. A gdzie możemy mieć do czynienia z takimi plikami? Najczęściej są to różne bazy danych lub pliki logów serwera. Takie pliki tekstowe jeśli nawet dadzą się otworzyć, to bardzo trudno pracuje się na nich z VoiceOver. Wystarczy uruchomić pierwsze z brzegu wyszukiwanie, a program odczytu ekranu swoją aktywność natychmiast ograniczy do suchego komunikatu „Zajęte, zajęte”.

Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest po prostu podzielenie takiego dokumentu na wiele mniejszych, z którymi już nie będziemy mieli podobnych problemów. Możemy tego dokonać za pomocą systemowej komendy Split.

Terminal

Aby skorzystać z funkcji Split, , musimy jednak sięgnąć do systemowego Terminala. W tym miejscu nie będę już wyjaśniał czym jest Terminal, ani opisywał jak stworzyć dla niego skróty czy Usługę umożliwiającą jego wywołanie w bieżącym folderze. Na nasze potrzeby, wystarczy jak skopiujemy plik, który chcemy podzielić, do głównego katalogu użytkownika.

Terminal uruchamiamy albo z poziomu Narzędzi znajdujących się w katalogu Aplikacje, albo wpisując w Spot Light (Command+Spacja) słowo Terminal i naciskając Enter. Terminal, jeśli uruchamiamy go w ten sposób, zawsze otworzy się w głównym katalogu zalogowanego użytkownika.

Dzielenie Pliku

Jeśli mamy już otwarty Terminal, to wystarczy wpisać w nim poniższą komendę:

split -b 1k FTP.log

Na koniec oczywiście naciskamy Enter, i już po chwili w naszym głównym katalogu pojawią się podzielone pliki.

Warto oczywiście wiedzieć, że w powyższej komendzie:

  • Słowo Split sygnalizuje naszą chęć podzielenia jakiegoś pliku;
  • Drugi parametr (-b) informuje, że chcemy dokonać podziału na pliki o określonej wielkości;
  • Trzeci parametr określa jakiej wielkości będą to pliki, np. 1k to 1kB, a 10m to 10MB;
  • A czwartą wartością jest po prostu nazwa pliku, który chcemy podzielić.

Co istotne, powstające w ten sposób pliki otrzymują nazwy zaczynające się od XAA. Kolejne to XAB, XAC, XAD itd.

W ten sposób pliki dzieli się bardzo szybko, i nie musimy sięgać do żadnych zewnętrznych aplikacji. Ze swej strony gorąco polecam. Mnie sprawdza się idealnie.