Gesty VoiceOver na Apple Watch – 2020 r.

Zazwyczaj każdy nowy właściciel Apple Watch posiada już jakieś doświadczenie z obsługi ekranów dotykowych, a to głównie dlatego, że zakup zegarka firmy Apple jest niejako naturalną konsekwencją wcześniejszego posiadania iPhone. Dokładnie ten sam mechanizm obowiązuje w przypadku osób z dysfunkcją wzroku. Dlatego oswojenie gestów Apple Watch przychodzi ich nowym właścicielom bez większego trudu. Jedynym problemem jest brak wiedzy o występowaniu niektórych gestów. I właśnie ten problem powinno rozwiązać poniższe zestawienie.

Zrzut ekranu z Apple Watch - Widok ustawień dostępności z podświetloną i zaznaczoną opcją VoiceOver


Generalnie gesty VoiceOver na Apple Watch są bardzo podobne do tych znanych z iPhone, więc ich przyswojenie powinno być bardzo łatwe i szybkie. Warto jednak zauważyć, że na przestrzeni lat, ilość tych gestów znacznie się zwiększyła, o czym możecie się przekonać zaglądając do mojego archiwalnego wpisu z roku 2015:
Gesty VoiceOver na Apple Watch – Rok 2015

I właśnie dlatego, a także z uwagi na rosnące w ostatnim czasie wśród osób z dysfunkcją wzroku zainteresowanie Apple Watch, postanowiłem odświeżyć spis gestów aktualnie używanych z VoiceOver. Poniższe zestawienie dotyczy systemu watchOS w wersji 6.1.2, ze stycznia 2020.

Gesty VoiceOver

Jeden palec

 1. Przeciągnięcie jednym palcem w lewo lub prawo – Przeniesienie fokusa VoiceOver z jednego elementu na drugi.
 2. Przeciągnięcie jednym palcem w górę lub dół – wybór czynności – dodatkowych opcji (jeśli są dostępne w danym miejscu), lub zmiana wartości na suwakach wyświetlanych na ekranie.
 3. Dotknięcie jednym palcem górnej krawędzi ekranu, i przeciągnięcie nim w dół otwiera Centrum Powiadomień.
 4. Dotknięcie jednym palcem dolnej krawędzi ekranu, i przeciągnięcie nim w górę otwiera Centrum Sterowania.
 5. Pojedyncze stuknięcie jednym palcem:
  a) Przy zablokowanym ekranie, odblokowuje ekran i wywołuje odczytanie godziny przez VoiceOver;
  b) Przy odblokowanym ekranie, umieszcza fokus VoiceOver na elemencie wskazanym palcem.
 6. Podwójne stuknięcie jednym palcem:
  a) Na odblokowanym ekranie, aktywuje element wskazany fokusem VoiceOver;
  b) Na zablokowanym ekranie, uruchamia wibracyjną prezentację aktualnej godziny, wraz z minutami.
 7. Potrójne stuknięcie jednym palcem, na zablokowanym ekranie, uruchamia wibracyjną prezentację minut bieżącej godziny.
 8. Gest Force Touch, polegający na naciśnięciu odblokowanego ekranu, wywołuje dodatkowe opcje, w klasycznych aplikacjach mobilnych kryjące się zazwyczaj pod przyciskami Więcej, Akcje czy Szczegóły. Przykładowo na ekranie tarczy zegarka, wywołuje możliwość przeglądania i dodawania nowych tarcz.

Zrzut ekranu z Apple Watch - Widok sposobu wyświetlania aplikacji po użyciu gestu Force Touch

Dwa Palce

 1. Pojedyncze dotknięcie ekranu dwoma palcami wstrzymuje lub wznawia wypowiedź VoiceOver.
 2. Podwójne stuknięcie dwoma palcami:
  a) Na ekranie przychodzącego połączenia, odbiera, a następnie kończy połączenie;
  b) Na ekranie odtwarzania, wstrzymuje i wznawia odtwarzanie.
 3. Podwójne stuknięcie dwoma palcami z przytrzymaniem, a następnie przeciągnięcie palców w górę lub dół ekranu, zwiększa lub zmniejsza głośność VoiceOver.
 4. Potrójne stuknięcie dwoma palcami włącza i wyłącza nawigację koronką zegarka.
 5. Przeciągnięcie dwoma palcami w lewo lub prawo przełącza tarcze lub ekrany aplikacji.
 6. Przeciągnięcie dwoma palcami w dół:
  a) Na tarczy zegarka wywołuje Centrum Powiadomień;
  b) Na liście elementów (np. aplikacji), przewija listę do góry.
 7. Przeciągnięcie dwoma palcami w górę:
  a) Na tarczy zegarka wywołuje Centrum Sterowania;
  b) Na liście elementów (np. aplikacji), przewija listę w dół.
 8. Potarcie ekranu dwoma palcami wywołuje powrót na wcześniejszy ekran – odpowiednik stuknięcia w przycisk Wstecz.

Zrzut ekranu z Apple Watch - Podświetlona i zaznaczona opcja Haptyka Korony.

Koronka Zegarka

 1. Przekręcenie w górę przy zablokowanym ekranie, odblokowuje ekran i wywołuje odczytanie godziny przez VoiceOver (Opcję tę należy osobno włączyć w ustawieniach).
 2. Przekręcenie koronki w górę lub w dół:
  a) Przy włączonej nawigacji koronką, przeniesienie fokusa VoiceOver z jednego elementu na drugi;
  b) Przy wyłączonej nawigacji koronką, zmianę wartości na suwakach wyświetlanych na ekranie.
 3. Pojedyncze naciśnięcie koronki:
  a) Na zablokowanym ekranie, odblokowuje ekran i wywołuje odczytanie godziny przez VoiceOver;
  b) Na tarczy zegarka, przenosi na ekran aplikacji;
  c) W każdej innej lokalizacji, wywołuje powrót do tarczy zegarka.
 4. Dwukrotne naciśnięcie koronki otwiera ostatnio używaną aplikację.
 5. Trzykrotne naciśnięcie koronki włącza i wyłącza VoiceOver. Jest to domyślny skrót opcji dostępności, który można zmienić w Ustawieniach.
 6. Naciśnięcie i przytrzymanie koronki wywołuje funkcję Siri.

Zrzut ekranu z iPhone z aplikacji Watch - Ustawienia kolejności aplikacji wyświetlanych w docku. Na ekranie napis: Możesz wybrać aplikacje, które mają być wyświetlane w Docku, oraz ich układ.

Przycisk Dock

 1. Pojedyncze naciśnięcie przycisku Dock, otwiera w zależności od ustawień użytkownika, listę ostatnio używanych, lub listę ulubionych aplikacji.
 2. Dwukrotne naciśnięcie wywołuje opcję Apple Pay, jeśli użytkownik ją skonfigurował.
 3. Naciśnięcie i krótkie przytrzymanie wywołuje pojawienie się na ekranie trzech przycisków umożliwiających: Wyłączenie Apple Watch, przejrzenie Karty Medycznej, lub nawiązanie Alarmowego połączenia SOS.
 4. Naciśnięcie i długie przytrzymanie wywołuje automatyczne nawiązanie Alarmowego połączenia SOS.

Zrzut ekranu z Apple Watch - Lista aplikacji z podświetloną pozycją Ustawienia

Gesty Systemowe

 1. Zakrycie dłonią tarczy zegarka powoduje:
  a) Zablokowanie ekranu;
  b) Wyciszenie dźwięku nadchodzącego połączenia.
 2. Jednokrotne, jednoczesne naciśnięcie koronki oraz przycisku Dock, wywołuje zrzut aktualnie wyświetlanego ekranu. Jest on następnie zapisywany w Zdjęciach na iPhone. Funkcję te należy wcześniej włączyć w Ustawieniach.
 3. Jednokrotne, jednoczesne naciśnięcie koronki i przycisku Dock, oraz przytrzymanie ich w ten sposób przez 10 sekund wywoła twardy reset, czyli ponowne uruchomienie Apple Watch.
 4. Uniesienie w górę nadgarstka z Apple Watch, w zależności od Ustawień użytkownika (jednocześnie lub każda opcja z osobna):
  a) Odblokowuje ekran i wywołuje odczytanie godziny przez VoiceOver;
  b) Wywołuje Siri.
 5. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Dock do momentu pojawienia się na ekranie opisanych powyżej przycisków, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie koronki zegarka spowoduje, że wymuszone zostanie zamknięcie aplikacji na której naciśnięty został przycisk Dock.

Jeśli zauważysz, że pominąłem jakiś gest, napisz mi o tym proszę na adres witek.piotr małpa wp.pl, a ja bardzo chętnie dołączę go do powyższego zestawienia.