Konfigurowanie Czynności w #VoiceOver na #MacOS

Czynności to jedna z najbardziej cenionych przeze mnie funkcji VoiceOver na Mac OS X. W swej idei przypomina mi trochę Automatora, który zamiast w całym systemie działa jedynie w obrębie samego VoiceOver.

Czynności najłatwiej porównać do profili, które można sobie tworzyć dla różnych ustawień VoiceOver. Co to oznacza w praktyce? Znaczy to, że możemy sobie tak ustawić VoiceOver żeby np. po wejściu do aplikacji Mail VO przestawał oznajmiać nam błędy pisowni, w Numbers oznajmiał lub nie adresy komórek, w iBooks zmieniał głos, tempo czytania, intonację i wiele, wiele innych zmian, które mogą dziać się automatycznie lub mogą być przez nas wywoływane skrótem klawiszowym VO+X.

Aby zademonstrować sposób konfigurowania poszczególnych Czynności, posłużę się hipotetycznym przykładem. Załóżmy, że do nauki języka obcego wykorzystujemy arkusz kalkulacyjny w którym zapisane mamy słówka. Wygodnie będzie nam uczyć się słówek wraz z prawidłową wymową przytaczaną przez odpowiedni syntezator mowy, ale bez irytujących komunikatów o numerze wiersza i literze kolumny. Ponieważ się jeszcze uczymy, warto jest również spowolnić nieco obcą syntezę, żebyśmy wszystko dobrze zrozumieli i niczego nie przekręcili.

Wszystkie powyższe ustawienia możemy sobie przestawić krok po kroku w Narzędziu VoiceOver. Ale po co? Przecież możemy raz ustawić sobie jedną Czynność i później, w razie potrzeby, błyskawicznie z niej skorzystać.

Tworzenie Czynności w VoiceOver

  1. Uruchamiamy Narzędzie VoiceOver skrótem FN+VO+F8.
  2. Strzałką w dół przechodzimy na zakładkę Czynności i tabulatorem przesuwamy się do przycisku Dodaj, na którym naciskamy spację.
  3. Teraz wpisujemy nazwę naszej Czynności. Najlepiej wybrać taką, która będzie się nam kojarzyła z danym działaniem VoiceOver. W naszym przykładzie wpiszmy sobie np. Angielski.
  4. Teraz po jednokrotnym naciśnięciu klawisza tabulatora znajdziemy się na opcji Szczegółowość, którą zaznaczamy spacją. Ponownie naciskamy tabulator i spacją aktywujemy Ustawienia Szczegółowości.
  5. Strzałkami przechodzimy na zakładkę Powiadomienia, aktywujemy ją spacją i tabulatorem idziemy do pozycji Czytaj nagłówki podczas poruszania się przez wiersze tabeli. Odznaczamy ją spacją i tabulatorem przechodzimy do przycisku Zamknij, który także aktywujemy spacją.
  6. Teraz tabulatorem przechodzimy do pozycji Dodatkowe ustawienia do uwzględnienia i zaznaczamy ją spacją.
  7. Przechodzimy tabulatorem do pozycji Głosy i ją także zaznaczamy. Po jej zaznaczeniu pojawi się tuż obok przycisk Ustaw, przy pomocy którego wybieramy domyślny głos i ustawiamy jego parametry w rodzaju prędkość, głośność itd.
  8. Na koniec, stojąc na przycisku Zamknij naciskamy spację, a następnie możemy nacisnąć Command+Q aby zamknąć Ustawienia VoiceOver.

Od tej pory naciskając skrót VO+x będziemy mogli wybrać strzałkami góra/dół nasz predefiniowany głos, który będzie mówił w odpowiednim tempie i nie będzie anonsował nazw poszczególnych komórek arkusza. Aby wrócić do wcześniejszych ustawień VoiceOver wystarczy przytrzymując klawisze VO dwukrotnie nacisnąć klawisz x.

Przytoczona powyżej przykładowa konfiguracja Czynności stanowi jedynie promil możliwości tej funkcji. Dzięki odpowiednio dobranym Czynnościom możemy znacznie uprzyjemnić sobie pracę w środowisku Mac OS X, do czego Was gorąco zachęcam.