Przełączanie się pomiędzy aplikacjami, kartami i oknami z VoiceOver w systemie macOS

Sposób prezentowania treści w aplikacjach działających w środowisku macOS odbiega nieco od tego, do czego przyzwyczajeni są użytkownicy systemu Windows. Dlatego jednymi z pierwszych pytań po przesiadce na komputer Apple, są te o przełączanie się między kartami czy oknami danej aplikacji. A tu poza standardowymi, systemowymi skrótami klawiszowymi, również VoiceOver zapewnia użytkownikom dodatkowe wsparcie.

Przełączanie się między kartami

Zacznijmy od kart, ponieważ zasada działania w środowisku macOS jest dokładnie taka sama jak pod Windowsem. Przykładowo, jeśli w przeglądarce otworzymy jakieś linki w nowych kartach, to możemy się między nimi przełączać z wykorzystaniem multisystemowego skrótu klawiszowego Ctrl+Tab. Tego samego skrótu możemy używać do przełączania się między zakładkami w aplikacjach, np. w Preferencjach Systemowych, Narzędziu VoiceOver, itp. itd. Czyli przełączamy się między poszczególnymi elementami jednego obiektu lub instancji.

Przełączanie się między oknami

Wracając do naszego przykładu z przeglądarką. Jeśli odnośnik zamiast w nowej karcie otworzymy w nowym oknie, to CTRL+Tab już nie zadziała. Wtedy aby przełączyć się między oknami musimy skorzystać ze skrótu Command+`. I chodzi tu o ten znak akcentu, który na standardowych, polskich klawiaturach Macbooków, znajduje się pomiędzy lewym Shift a klawiszem Z.

Skrót ten umożliwia nam przełączanie się pomiędzy oknami, kolejnymi instancjami tej samej aplikacji. Czyli jeśli np. w Pages, TextEdit lub innym edytorze tekstu otworzymy 3 dokumenty, to w systemie macOS nie będziemy mieli trzech osobnych instancji, tak jak to ma miejsce w systemie Windows. Tu będzie otwarte jedna aplikacja z trzema oknami dokumentów, między którymi przełączać się będziemy skrótem Command+`.

Reasumując, w systemie macOS standardowo używamy następujących skrótów:

  • Command+Tab – do przełączania się między otwartymi aplikacjami;
  • Ctrl+Tab – do przełączania się między kartami i zakładkami bieżącej aplikacji lub jej instancji;
  • Command+` – do przełączania się między oknami bieżącej aplikacji.

I oczywiście tutaj również działa zasada klawisza Shift, którego dodanie do skrótu powoduje, że przełączając się między aplikacjami, kartami, zakładkamii i oknami, będziemy poruszać się w przeciwnym kierunku – Wstecz.

Menu wybór okna

Warto również wiedzieć, że VoiceOver oferuje niewidomym użytkownikom dodatkowe wsparcie w zakresie przełączania się między oknami. Funkcja ta nazywa się Menu wybór okna.

Działa ona w bardzo prosty sposób. Jeśli znajdujemy się w dowolnej aplikacji, np. tej wspomnianej już przeglądarce, lub jakimś edytorze tekstu, to przytrzymanie klawiszy VoiceOver z klawiszem funkcyjnym, i dwukrotne naciśnięcie klawisza F2 wyświetli listę otwartych okien. W ten sposób możemy zapoznać się z tytułami stron internetowych otwartych w nowych oknach, lub nazwami poszczególnych dokumentów otwartych w edytorze tekstu. Wystarczy wtedy tylko ustawić fokus VoiceOver na wybranej pozycji i nacisnąć Enter, aby przejść do wskazanej strony lub dokumentu.

Funkcja ta przydaje się również w momencie, gdy otwarte zostanie okno jakiegoś ostrzeżenia w obrębie danej aplikacji. Przykładowo otwierając w aplikacji Pages dokument stworzony w edytorze Word, możemy otrzymać ostrzeżenie, że np. Pages nie posiada użytych czcionek, i zapytani zostaniemy czy system ma je sobie pobrać. Albo że Pages nie obsługuje takich styli, więc wyświetlana treść może wyglądać nieco inaczej niż oryginał. Większość takich komunikatów otwiera się w nowym oknie, do którego możemy przejść korzystając właśnie z Menu Wyboru Okna

menu Wybieranie aplikacji

VoiceOver umożliwia użytkownikom również wyświetlenie listy otwartych aplikacji. Funkcja ta nosi nazwę menu Wybieranie aplikacji i wywoływana jest w bardzo podobny sposób, tj. poprzez przytrzymanie klawiszy VoiceOver+FN i dwukrotne naciśnięcie klawisza F1.

Jeśli lubimy mieć na raz otwartych mnóstwo programów, to funkcja menu Wybieranie aplikacji może nam pomóc w szybkim dotarciu do tej aktualnie potrzebnej. Na liście otwartych programów wystarczy na wskazanej pozycji nacisnąć Enter, aby dana aplikacja została wyświetlona na ekranie.

Więcej informacji na temat komputerów Apple, ich dostępności i podpowiedzi jak sobie z nimi radzić na starcie, znajdziecie w zakładce:
Twój Pierwszy Kęs