Skróty klawiaturowe VoiceOver w systemie macOS

Na początku roku, w serwisie AppleVis.com, pojawił się wpis zawierający wszystkie skróty klawiszowe VoiceOver w systemie macOS. Zestawienie jest bardzo bogate, lecz dostępne tylko w języku angielskim, przez co nie wszyscy zainteresowani mogą z niego skorzystać. Dlatego postanowiłem opublikować w Mojej Szufladzie spolszczenie wspomnianego spisu. Tak więc jeśli ciekawi cię, czy już znasz wszystkie skróty VoiceOver, zapraszam do lektury poniższego zestawienia.

Pełna lista skrótów klawiaturowych VoiceOver dostępnych w systemie macOS

Poniżej znajduje się zestawienie opublikowanych przez Apple skrótów klawiszowych VoiceOver, potwierdzonych dla systemu macOS Big Sur. Listę dopasowałem do europejskiego układu klawiatury.

Uwaga redakcyjna: Skróty klawiszowe VoiceOver zostały uporządkowane według poziomów. Naciśnij i przytrzymaj poniższe klawisze podczas wpisywania danego skrótu klawiszowego.

Powyższych odnośników można użyć do przenoszenia się do poszczególnych sekcji skrótów. Poruszanie się po konkretnych grupach mogą również ułatwić cyfry 3, 4 i 5, umożliwiające błyskawiczne przemieszczanie się do przodu w trybie szybkiej nawigacji, lub do tyłu z naciśniętym klawiszem Shift.

Poziom pierwszy. Przy naciśniętych klawiszach VO (Control-Option)

Rząd klawiszy funkcyjnych

(Macbooki mogą wymagać dodatkowego naciśnięcia klawisza FN)

  Esc, Anulowanie działania.
  f1, podsumowanie aplikacji (uwaga, naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć wybór aplikacji).
  f2, podsumowanie okna (uwaga, naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć możliwość wyboru okna).
  f3, opisz rzecz wskazaną kursorem VoiceOver.
  f4, opisz element wskazywany fokusem klawiatury.
  f5, opisz element znajdujący się pod wskaźnikiem myszy (uwaga, naciśnij dwa lub trzy razy, aby usłyszeć inne współrzędne kursora myszy).
  f6, opisz zaznaczoną pozycję.
  f7, nie używany.
  f8, otwarcie narzędzia VoiceOver.
  f9, nie używany.
  f10, pomoce wizualne.
  f11, nie używany.
  f12, nie używany.
Rząd klawiszy numerycznych
  §, Akcent, zacznij przesuwać okno (Naciśnij Esc, aby zatrzymać).
  Od 1 do 0, przejdź do wybranego Ważnego Miejsca.
  – (Minus) zmniejsz głośność systemu.
  = (równa się), zwiększ głośność systemu.
  Usuń, usuń znacznik końca lini (w TextEdit).
Rząd klawiszy Tab
  Tab, ignorowanie ​​następnego naciśnięcia klawiszy.
  q, przełączanie jednoklawiszowej szybkiej nawigacji.
  w, przeczytaj słowo (uwaga, naciśnij dwa lub trzy razy, aby przeliterować słowo na różne sposoby).
  e, nie używany.
  r, przeczytaj opis nagłówka wiersza (uwaga, dwukrotne naciśnięcie powoduje odczytanie zawartości wiersza tabeli od kursora VoiceOver do końca wiersza) -.
  t, atrybuty tekstu.
  y, nie używany.
  u, wirtualne pokrętło (Przy włączonej szybkiej nawigacji).
  i, wybór rzeczy.
  o, otwórz Centrum powiadomień.
  p, przeczytaj paragraf.
  [(lewy nawias), przejdź do poprzedniego Ważnego Miejsca.
  ] (prawy nawias), przejdź do następnego Ważnego Miejsca.
Rząd klawisza Caps Lock
  Caps Lock, naciśnięty może zastępować klawisze VO.
  a, przeczytaj wszystko (uwaga, działa tylko podczas interakcji z tekstem czyta tekst od kursora VoiceOver do końca tekstu).
  s, przeczytaj aktualne zdanie.
  d, przejdź do Docka.
  f, znajdź tekst.
  g, znajdź następny wyszukiwany tekst.
  h, menu pomocy VoiceOver (uwaga: naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć menu Polecenia).
  j, przejdź do połączonej rzeczy.
  k, Pomoc klawiatury (ćwiczenie).
  l, przeczytaj wiersz.
  ; (średnik), blokada klawiszy VoiceOver.
  ’ (Apostrof), nie używany.
  \ (ukośnik odwrotny), przełącza stan zaznaczonego trójkąta rozwijania.
  Return, W obszarze tekstowym uruchamia tryb zaznaczania, naciśnij ponownie, aby zatrzymać zaznaczanie.
Rząd klawiszy Shift
  z, powtórz ostatnie zdanie.
  x, Wybór czynności (Uwaga: naciśnij dwukrotnie, aby przejść do poprzedniej czynności).
  c, odczytaj znak lub nagłówek kolumny (uwaga, naciśnij dwukrotnie, aby: w tekście – odsłuchać znaku fonetycznie, a w tabelach – odsłuchać zawartości kolumny od kursora VoiceOver do końca kolumny).
  v, ustawienia Szczegółowości.
  b, czytaj od góry do kursora VoiceOver.
  n, otwórz menu powiadomień z listą aktywnych powiadomień (uwaga, naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć menu ogłoszeń z listą komunikatów głosowych).
  m, pasek menu (Uwaga: naciśnij dwukrotnie, aby przejść do Menu Dodatkowego na pasku menu).
  , (przecinek), oznacz rzecz do przeciągnięcia i upuszczenia.
  . (kropka), upuść oznaczoną rzecz na kursorze VoiceOver.
  / (ukośnik), utwórz etykietę.
Rząd klawisza Control
  Spacja, wykonaj domyślną akcję dla wybranego elementu.
  Klawisze strzałek w Finderze: przechodzenie w górę, w dół, w prawo lub w lewo do następnego elementu. W tekście, góra / dół przenosi do poprzedniej lub następnej linii, prawo / lewo, przechodzi do następnego lub poprzedniego słowa. W sieci, prawo / lewo przenosi do następnego lub poprzedniego elementu, góra / dół nic nie robi. Klawisze Home i End przesuwają się na górę lub dół obszaru (takiego jak okno lub obszar tekstowy), w którym znajduje się kursor VoiceOver, i w razie potrzeby przewijają. stronę w górę i stronę w dół. – odpowiednio czytaj poprzednią i następną stronę. Na komputerach przenośnych może być konieczne naciśnięcie klawisza Fn za pomocą klawiszy strzałek Home, End, Page Up i Page Down.

  Poziom drugi. Przy wciśniętym Control-Option-shift lub Capslock-Shift

  Rząd klawiszy funkcyjnych

  (Macbooki mogą wymagać dodatkowego naciśnięcia klawisza FN)

  Esc, nie używany.
  f1, nie używany.
  f2, umieść okno na wierzchu.
  f3, przełącz śledzenie kursora.
  f4, przenieś kursor VoiceOver do kursora klawiatury.
  f5, przenieś kursor VoiceOver do wskaźnika myszy.
  f6, nie używany.
  f7, nie używany.
  f8, nie używany.
  f9, zmień rozmiar lub przenieś panel brajlowski (uwaga, naciśnij ponownie to polecenie, aby wybrać między przeniesieniem lub zmianą rozmiaru).
  f10, zmień rozmiar lub przenieś panel napisów (Uwaga: naciśnij to polecenie ponownie, aby wybrać między przesuń lub zmień rozmiar).
  f11, przełącz kurtynę ekranu.
  f12, nie używany.
Rząd klawiszy numerycznych

~, tylda, zmień rozmiar okna.
Od 1 do 0, ustaw lub usuń Ważne Miejsca.
-, myślnik, nie używany.
=, nie używany.
Usuń, nie używany.

Rząd klawisza Tab
  Tab, Ignoruj ​​następne naciśnięcie klawiszy.
  Q, nie używany.
  W, przeczytaj zawartość okna.
  E, nie używany.
  R, nie używany.
  T, przeczytaj numery wierszy lub kolumn (uwaga, naciśnij klawisz T dwa razy, aby odczytać wymiary tabeli).
  Y, nie używany.
  U, przeczytaj adres URL linku.
  I, odczytaj statystyki strony internetowej.
  O, otwórz Centrum sterowania.
  P, nie używany.
  {, zmniejsz powiększenie elementu wskazanego kursorem VoiceOver.
  }, zwiększ powiększenie elementu wskazanego kursorem VoiceOver (uwaga, wywołuje również przeskoczenie do przycisku sortowania w kolumnie).
Rząd klawisza Caps Lock
  Caps Lock, naciśnięty może zastępować klawisze VO.
  A, zaznacz tekst kursorem VoiceOver.
  S, wchodź w interakcję z paskami przewijania.
  D, przejdź na Biurko.
  F, otwórz menu znajdowania poleceń.
  G, znajdź poprzednio wyszukiwany tekst.
  H, przeczytaj dymek pomocy dla danego elementu.
  J, przejdź do rzeczy wyskakującej.
  K, przełącz polecenia klawiszowe.
  l, przeczytaj opis obrazka.
  :, dwukropek, nie używany.
  „, cudzysłów, nie używany.
  |, przejdź do nagłówka kolumny.
  Return, nie używany.
Rząd klawiszy Shift
  Z, zapisz ostatnią wypowiedzianą frazę do pliku dźwiękowego na Biurku.
  X, otwórz wybór Ważnego Miejsca.
  C, skopiuj ostatnią wypowiedzianą frazę do schowka.
  V, nie używany.
  B, nie używany.
  N, przeczytaj podpowiedź VoiceOver dla bieżącej rzeczy.
  M, otwórz menu skrótów.
  <, mniejszy, upuść element przed kursorem VoiceOver.
  >, większy, upuść element za kursorem VoiceOver.
  ?, Znak zapytania, podręcznik użytkownika VoiceOver.
Rząd klawisza Control
  Spacja, kliknięcie myszą lub dwukrotne kliknięcie.
  Strzałka w górę, przerwij korzystanie z rzeczy – wyjdź z interakcji.
  Strzałka w lewo, poprzedni znak.
  Strzałka w dół, rozpocznij interakcję.
  Strzałka w prawo, następny znak.

Poziom trzeci. Przy wciśniętym klawiszu Ctrl-Opcja-Command

Rząd klawiszy funkcyjnych

(Macbooki mogą wymagać dodatkowego naciśnięcia klawisza FN)

  Esc, zamknij okno.
  f1, nie używany.
  f2, wymiary okna (Uwaga, naciśnij dwukrotnie, aby zobaczyć położenie okna i sprawdzić, czy coś zachodzi na okno).
  f3, wymiary elementu (uwaga, naciśnij dwukrotnie, aby usłyszeć położenie elementu i czy coś nakłada się na element).
  f4, przenieś fokus klawiatury na kursor VoiceOver.
  f5, przesuń wskaźnik myszy na kursor VoiceOver.
  f6, nie używany.
  f7, nie używany.
  f8, Wprowadzenie do VoiceOver.
  f9, ukryj lub pokaż okno Braille’a.
  f10, ukryj lub pokaż okno napisów.
  f11, ukryj lub pokaż elementy wizualne VoiceOver.
  f12, nie używany.
Rząd klawiszy numerycznych
  `, akcent, przesuń obiekt.
  Od 1 do 0, opisz Ważne Miejsce.
  -, myślnik, nie używany.
  =, równa się, przełącz interakcję tabeli.
  Usuń, nie używany.
Rząd klawisza Tab
  Tab, nie używany.
  Q: znajdź następny blok cytatu.
  W, znajdź następny blok cytatu tego samego poziomu.
  E, znajdź następne błędnie napisane słowo.
  R, nie używany.
  T, znajdź następną tabelę.
  Y, znajdź następną kolumnę.
  U, znajdź następny podkreślony tekst.
  I, znajdź następny tekst kursywą.
  O, znajdź następną zmianę czcionki.
  P, znajdź następny zwykły tekst.
  [, lewy nawias, znajdź poprzednie miejsce www.
  ], prawy nawias, znajdź następne miejsce www.
Rząd klawisza Caps Lock
  Caps Lock, naciśnięty może zastępować klawisze VO.
  A, wypowiedz bieżący tekst wyszukiwania w trybie wyszukiwania.
  S, znajdź następną rzecz o tych samych atrybutach.
  D, znajdź następną inną rzecz.
  F, znajdź następną ramkę.
  G, znajdź następną grafikę.
  H, znajdź następny nagłówek.
  J, znajdź następny widget.
  K, znajdź następną zmianę koloru.
  L, znajdź następne łącze.
  ;, średnik, nie używany.
  „, cudzysłów, nie używany.
  \, back slash, wróć do wiersza lub folderu nadrzędnego.
  Return, przełącz wielokrotny wybór i wybierz każdy element.
Rząd klawiszy Shift
  z, nie używany.
  x, znajdź następną listę.
  c, znajdź następny tekst z innymi atrybutami.
  v, znajdź następny odwiedzony link.
  b, znajdź następny pogrubiony tekst.
  n, znajdź następne miejsce www.
  m, znajdź następny nagłówek tego samego poziomu.
  ,, przecinek, nie używany.
  ., kropka, nie używany.
  /, ukośnik, nie używany.
  Shift, nie używany.
Rząd klawisza Control
  Spacja, otwórz menu Czynności.
  Strzałki w lewo / w prawo, obracanie pokrętła VoiceOver.
  Strzałki w górę / w dół, wybór na elementach pokrętła.

Poziom czwarty. Z wciśniętym klawiszem Ctrl-Opcja-Shift-Command

Rząd klawiszy funkcyjnych

Cały wiersz, nie używany.

Rząd klawiszy numerycznych
  ~, tylda, zmień rozmiar
  Od 1 do 0, obserwowanie Ważnych Miejsc w oczekiwaniu na ich zmianę.
  -, myślnik, nie używany.
  =, równa się, nie używany.
  Usuń, nie używany.
Rząd klawisza Tab
  Tab, nie używany.
  Q: znajdź poprzedni blok cytatu.
  W, znajdź poprzedni blok cytatu tego samego poziomu.
  E, znajdź poprzednie błędnie napisane słowo.
  R, nie używany.
  T, znajdź poprzednią tabelę.
  Y, znajdź poprzednią kolumnę.
  U, znajdź poprzedni podkreślony tekst.
  I, znajdź poprzedni tekst kursywą.
  O, znajdź poprzednią zmianę czcionki.
  P, znajdź poprzedni zwykły tekst.
  [, lewy nawias, usuń z miejsc okien (W Finderze usuń punkt okna).
  ], prawy nawias, ustaw jako miejsce okna (uwaga, naciśnij dwukrotnie, aby ustawić ulubione miejsce. W Finderze ustaw punkt okna).
Rząd klawisza Caps Lock
  Caps Lock, naciśnięty może zastępować klawisze VO.
  A, nie używany.
  S, znajdź poprzednią rzecz lub tekst z tymi samymi atrybutami.
  D, znajdź poprzednią inną rzecz.
  F, znajdź poprzednią ramkę.
  G, znajdź poprzednią grafikę.
  H, znajdź poprzedni nagłówek.
  J, znajdź poprzedni widget.
  K, znajdź poprzednią zmianę koloru.
  L, znajdź poprzednie łącze.
  ;, średnik, nie używany.
  „, cudzysłów, nie używany.
  \, back slash, nie używany.
  Return, nie używany.
Rząd klawiszy Shift
  z, nie używany.
  x, znajdź poprzednią listę.
  c, znajdź poprzedni tekst z innymi atrybutami.
  v, znajdź poprzednio odwiedzane łącze.
  b, znajdź poprzedni pogrubiony tekst.
  n, znajdź poprzednie miejsce www.
  m, znajdź poprzedni nagłówek tego samego poziomu.
  ,, przecinek, nie używany.
  ., kropka, nie używany.
  /, ukośnik, nie używany.
  Shift, nie używany.
Rząd klawisza Control
  Spacja, blokowanie / odblokowywanie myszy.
  Strzałki, ustawienia syntezatora mowy.

Wszystkie powyższe informacje przedstawione zostały w sposób możliwie najbardziej zgodny z oryginalnymi materiałami Apple. Źródło:
Apple Vis – A Complete List of VoiceOver Keyboard Shortcuts Available on macOS

2 komentarzy na temat “Skróty klawiaturowe VoiceOver w systemie macOS

 1. Polecam otworzyć pomoc klawiatury i poćwiczyć, tak wejdzie w pamięć mięśniowo palców.

 2. Bardzo dziękuję za ten wpis, ogromnie mi pomoże.
  Od kilku miesięcy usiłuję się zaprzyjaźniać z Makusiem, dlatego ten wpis bardzo, bardzo mi się przyda.
  Pozdrawiam

Możliwość komentowania jest wyłączona