Sprawdzanie i poprawianie błędów z VoiceOver w środowisku macOS – Twój Pierwszy Kęs

O konieczności bezbłędnego pisania chyba nikogo przekonywać nie trzeba. Pisanie na komputerze daje nam tę ogromną przewagę, że prawie każdy z nich posiada jakiś system sprawdzania i korekty błędów. W środowisku Windows ta funkcjonalność ograniczona jest jedynie do poszczególnych aplikacji, za to w macOS występuje globalnie w całym systemie. Oznacza to, że korzystając z komputera Apple, korektę błędów możemy mieć dosłownie wszędzie, a nie jedynie np. w komercyjnym edytorze tekstu.
Zrzut ekranu - Błędy pisowni podkreślone w edytorze TextEdit

Sądząc po kierowanych do mnie pytaniach, okazuje się jednak, że korzystanie z tej funkcjonalności z VoiceOver w środowisku macOS nie jest zbyt intuicyjne. Zamiast jednak rozstrzygać czy problem wynika z przyzwyczajeń wcześniejszych użytkowników okienek, czy z nieergonomicznego wdrożenia tej funkcjonalności, opiszę dwa sposoby jej wykorzystywania, Wam pozostawiając samą ocenę wygody jej obsługi.

Włączanie korekty błędów

Zacznijmy od upewnienia się, że mamy włączoną korektę błędów. W tym celu należy udać się do Preferencji Systemowych, zakładki Klawiatura i Pozycji Tekst. Tam musimy zaznaczyć opcję o nazwie: Poprawiaj pisownię automatycznie. Warto również dodatkową opcję „Pisownia” ustawić sobie na pozycję: Automatycznie. Dzięki temu nasz system będzie wykrywał błędy pisowni nawet wtedy, gdy będziemy pisać w obcym języku. Jeśli pierwsza ze wspomnianych opcji zostanie zaznaczona, od tej pory, gdy w jakimś polu edycyjnym natrafimy na błędnie zapisane słowo, VoiceOver poprzedzi jego odczyt charakterstycznym dźwiękiem i komunikatem: Błędnie zapisane.

Sposób pierwszy – Okienkowy

Pierwsza metoda przypomina tę znaną nam np. z edytora Word działającego w środowisku Windows. Różnica polega jednak na tym, że aby z niej skorzystać, w macOS nie wystarczy ustawić się na błędnie zapisanym słowie. Musimy je całe zaznaczyć korzystając z klawiszy shift, option i strzałki w lewo lub prawo.

Po zaznaczeniu całego wyrazu sięgamy do menu podręcznego. Odpowiednik menu kontekstowego z Windows wywołujemy skrótem VO+Shift+m, a poruszamy się po nim klawiszami strzałek w górę lub dół. Na wyświetlonej liście pojawią się proponowane przez system zamienniki dla naszego słowa. Jeśli znajdziemy wśród nich taki, który nam odpowiada, wystarczy na nim nacisnąć klawisz enter.

Zawsze jednak może okazać się, że takiego wyrazu w ogóle nie ma w słowniku. W takiej sytuacji na liście pojawi się komunikat: Nie udało się odgadnąć. Wtedy możemy skorzystać z dwóch kolejnych opcji, dostępnych również w sytuacji gdy system proponuje nam zamienniki błędnego słowa. Są to Ignoruj pisownię oraz Zapamiętaj pisownię. Ich działania już nikomu tłumaczyć nie trzeba.

Sposób drugi – Makówkowy

W przypadku gdy w polu edycyjnym VoiceOver zaanonsuje nam błędne słowo, należy przejść do niego korzystając z klawisza Option i strzałek kursora. W momencie gdy dotrzemy do błędnie zapisanego wyrazu i nie puścimy klawisza Option, VoiceOver wypowie: Błędnie zapisane, wymówi dane słowo, zakomunikuje: Sugerowanych poprawek oraz określi ich liczbę. Dla przykładu umówmy się, że błędnie zapisane słowo to „żąd”. W opisanej powyżej sytuacji, gdy VoiceOver natrafi na błędnie zapisane słowo, najpierw wygeneruje charakterystyczny dźwięk, a następnie wygłosi następujący komunikat:
Błędnie zapisane, żąd, sugerowanych poprawek 4.

W tym momencie naciskamy strzałkę w dół, rozwijając listę sugerowanych poprawek. I teraz uwaga – po samej liście przesuwamy się strzałkami w lewo lub prawo. Jeśli trafimy na interesujący nas zamiennik, naciskamy enter aby skorygować błędnie zapisane słowo. Jeśli jednak niczego nie chcemy zmieniać, naciskamy klawisz ESC aby zamknąć rozwiniętą uprzednio listę sugestii.

Co ciekawe, błędy możemy poprawiać również w trakcie poruszania się po samych tylko wierszach. Wystarczy wtedy jedynie odczekać aż VoiceOver odczyta całą zawartość danej linii, a następnie po wygenerowaniu charakterystycznego dźwięku określi ilość sugerowanych poprawek. Dalej postępujemy dokładnie tak samo jakbyśmy ustawili się na danym słowie za pomocą strzałek i klawisza Option.

Oczywiście zawsze może okazać się i tak, że system nie będzie miał dla nas żadnych sugestii poprawek. W takiej sytuacji wykryty błąd musimy poprawić sobie ręcznie, lub korzystając z metody „okienkowej”, dodać dany wyraz do słownika albo listy wyjątków.