VoiceOver i sprawdzanie w systemie macOS wielkości folderu oraz liczby znajdujących się w nim plików

Wielu początkujących użytkowników systemu macOS zadaje mi zwykle dwa te same pytania. Jak z VoiceOver sprawdzić wielkość danego katalogu? Oraz jak ustalić ile plików się w nim znajduje? Dziś odpowiadam na każde z tych pytań.

Widok Paska Statusu z informacją, że fokus znajduje się na jednym z piętnastu elementów oraz że pozostało 451,98 GB wolnego miejsca na dysku.


Poszukiwane informacje w systemie macOS można zdobyć na kilka sposobów. Dziś podam dwa, które wg mnie są najprostsze i najbardziej dostępne. Skupimy się na systemowym eksploratorze plików, z którego na początku korzystają wszyscy użytkownicy. Mowa tu oczywiście o aplikacji Finder.

I nie, nie zacznę od podpowiedzi, że w interesującym nas folderze wystarczy nacisnąć Command + a, aby zaznaczyć wszystkie elementy. Oczywiście najczęściej VoiceOver zaanonsuje nam wtedy liczbę wszystkich elementów znajdujących się w danym katalogu, ale nie zawsze tak będzie. Czasem VO wypowie tylko frazę „Zaznacz wszystko” i zostaniemy bez interesującej nas informacji. 😉

Pasek Statusu

Pierwszy sposób umożliwia nam sprawdzenie liczby elementów znajdujących się w danym folderze oraz pozostałą do wykorzystania ilość wolnego miejsca.

 1. Zacznijmy od odnalezienia w Finderze katalogu, którego wielkość oraz zawartość chcemy zweryfikować.
 2. Po jego zlokalizowaniu, ustawiamy na nim fokus VoiceOver i otwieramy go skrótem Command + strzałka w dół.
 3. Teraz w zależności od ustawień Findera, naciskając VO + Shift + strzałkę w górę wychodzimy z interakcji z widoku ikon, lub Obszaru Przewijania.
 4. Korzystając z Szybkiej Nawigacji (VO + strzałka w prawo), przechodzimy w prawo na Pasek Statusu, z którym wchodzimy w interakcję (VO + Shift + strzałka w dół). I tam VoiceOver zaanonsuje nam liczbę elementów znajdujących się w danym folderze, na przykład wypowie: 15 rzeczy.

Dodatkowo czytnik ekranu poinformuje nas o ilości dostępnego wolnego miejsca. W zależności gdzie znajduje się sprawdzany katalog, informacja dotyczyć będzie miejsca w chmurze, lub dysku naszego komputera.

Minusem tego sposobu jest fakt, że liczba wyświetlana w Pasku Statusu dotyczy tylko elementów widocznych w oknie Findera. Więc z jednej strony nie poznamy liczby wszystkich elementów w podfolderach, a z drugiej wystarczy rozwinąć jeden katalog, aby prezentowana liczba uległa zmianie. Dlatego zalecam czujność i ostrożność przy korzystaniu z tego sposobu.

Widok Paska Statusu tego samego folderu, lecz z rozwiniętym jednym z katalogów. Teraz informacja brzmi: 1 z 115; wolne 451,96 GB.

Informacje

Drugi sposób jest jeszcze prostszy.

 1. Na interesującym nas folderze ustawiamy fokus VoiceOver i naciskamy skrót Command + i. Te samą opcję możemy również wywołać z poziomu menu Plik, klikając w pozycję Informacje.
 2. Na ekranie wyświetlone zostanie okno szczegółowych informacji wybranego folderu. Pierwszą informacją na jaką tam natrafimy będzie wielkość danego katalogu, anonsowana przez VoiceOver jako na przykład: 60,7 MB.

Widok okna Szczegółowych Informacji z rozwiniętą kartą Ogólne.

Przechodząc w prawo przy włączonej Szybkiej Nawigacji, natrafimy na kilka kart. Pierwsza nosi nazwę Ogólne. Jeśli jest zwinięta, to należy w nią kliknąć, aby się rozwinęła. Pierwszą pozycją na tej karcie jest Wielkość. Chodzi tu oczywiście o wielkość katalogu. W naszym przykładzie VoiceOver zaanonsuje:
60 687 214 B (60,9 MB na dysku) dla 101 rzeczy

Powyższy komunikat zawiera wielkość dysku w bajtach, megabajtach oraz liczbę elementów w całym katalogu. Wszystkich plików wraz z podfolderami.

UWAGA! Podana liczba uwzględnia także katalog nadrzędny, na którym ustawiliśmy fokus VoiceOver. Czyli liczba 101 oznacza, że w danym folderze znajduje się 100 elementów.

Dla porównania podam przykład z innego katalogu. Ma on wielkość:
846 683 014 B (851,6 MB na dysku) dla 2431 rzeczy
Oznacza to, że w samym analizowanym folderze znajduje się 15 katalogów, ale w sumie w jego wnętrzu są aż 243 pliki i foldery.

Aby zamknąć okno Informacji wystarczy nacisnąć skrót klawiszowy Command + w.

Podsumowanie

Dla nowych użytkowników systemu macOS dotarcie do tych informacji zawsze jest problematyczne. Nie jest to zbyt intuicyjne. Za to jeśli już się dowiemy jak sprawdzać wielkość folderów oraz liczbę znajdujących się w jego wnętrzu elementów, to nigdy już tego nie zapomnimy.

4 komentarzy na temat “VoiceOver i sprawdzanie w systemie macOS wielkości folderu oraz liczby znajdujących się w nim plików

 1. 1. Ja kiedy pracuję z plikami na poważnie w Finderze to otwieram coś co nazywa się chyba inspektor (CMD+Opt+I). Wówczas okno informacji jest cały czas przypięte i zmienia się wraz z folderem w którym aktualnie jestem.
  2. Mały applescript, który ułatwi sprawdzanie liczby elementów.

  „`
  tell application „Finder”
  set listaElementow to items of window 1 as alias list
  end tell
  tell application „VoiceOver” to output (count of listaElementow)
  „`

 2. Dzięki za podzielenie się swoim workflow i Apple Script. 🙂 Sam chętnie skorzystam.

 3. Mam jeszcze coś takiego w temacie sprawdzania informacji. Pisałem to gdzieś w nocy na kolanie więc mogłoby być lepiej ale robi co ma robić.
  Skrypt mówi łączną długość zaznaczonych plików audio.

  „`
  — Zwraca długość podanego pliku w sekundach.
  on getLength(path)
  set ss to 0
  try
  set fileInfo to do shell script „/usr/bin/afinfo -x ” & quoted form of POSIX path of path
  tell application „System Events”
  set xml to make new XML data with properties {text:fileInfo}
  set baseElement to first XML element of xml
  set audio to XML element „audio_file” of baseElement
  set tracks to XML element „tracks” of audio
  set track to XML element „track” of tracks
  set ss to XML element „duration” of track
  return (value of ss) as number
  end tell
  on error w
  tell application „VoiceOver” to output „Jeden lub więcej zaznaczonych plików nie może zostać odczytanych.”
  error number -128
  end try
  end getLength
  — Pobiera zaznaczenie pliku
  tell application „Finder”
  set sel to selection as list
  end tell
  if length of sel is 0 then
  tell application „VoiceOver” to output „Brak zaznaczenia”
  error -128
  end if
  set totalLength to 0
  repeat with f in sel
  set filePath to f as alias
  set fileLength to getLength(filePath)
  set totalLength to totalLength + fileLength
  end repeat
  set hh to totalLength div (60 * 60)
  set mm to (totalLength mod (60 * 60)) div 60
  set ss to totalLength mod 60
  tell application „VoiceOver” to output hh as text & ” godzin ” & mm as text & ” minut ” & ss as text & ” sekund.”
  „`

Możliwość komentowania jest wyłączona