VoiceOver i usuwanie aplikacji z Apple TV

Coraz więcej osób niewidomych i słabo widzących staje się użytkownikami Apple TV. Nie ma znaczenia, czy urządzenie kupił sobie ktoś z rodziny, czy sama osoba z dysfunkcją wzroku, ale bezpośrednim efektem tego zjawiska jest rosnąca ilość pytań dotyczących obsługi Apple TV za pomocą programu odczytu ekranu VoiceOver. Ostatnie jakie do mnie dotarło, to „Jak z VoiceOver usuwać zainstalowane aplikacje na Apple TV?”.

I tu sprawa akurat jest dość prosta. Aby usunąć aplikację na Apple TV:

  1. Ustawiamy fokus VoiceOver na aplikacji którą chcemy usunąć;
  2. Naciskamy górną krawędź pilota i przetrzymujemy do chwili, gdy VoiceOver zaanonsuje Rozpoczęto przenoszenie – nazwa aplikacji;
  3. Teraz naciskamy okrągły przycisk Play/Pause, znajdujący się najniżej, po lewej stronie pilota;
  4. Na ekranie pojawi się menu kontekstowe zawierające dodatkowe opcje, takie jak: Usuń, Nowy folder, Przenieś do… My oczywiście aktywujemy opcję Usuń. Gdy tylko to zrobimy, wyświetli się ostrzeżenie, informujące że usunięcie tej aplikacji spowoduje usunięcie również jej ze wszystkich pozostałych Apple TV korzystających z tego samego ekranu początkowego, oraz skasowane zostaną wszystkie dotychczas zgromadzone przez nią dane.
  5. Pod wspomnianym komunikatem znajduje się przycisk Usuń, na którym ustawiamy fokus VoiceOver, i naciskamy górną krawędź pilota aby ostatecznie potwierdzić naszą decyzję.
  6. VoiceOver wymówi jeszcze komunikat” Zakończono przenoszenie, i aplikacja zostanie usunięta z Apple TV.

Całość jest dość prosta i nikomu nie powinna nastręczyć trudności.