Włączanie głosu wyższej jakości w VoiceOver

W chwili gdy włączamy funkcję VoiceOver w nowym urządzeniu mobilnym Apple, uruchamia się ona z głosem Zosia o niższej jakości. Części użytkowników ten głos odpowiada. Dla tych chcących sprawdzić jak Zosia mówi głosem wyższej jakości, podpowiadam jak ją do tego przekonać.

W systemie iOS 8 włączanie głosu wyższej jakości wygląda nieco inaczej, niż w jego wcześniejszych wersjach. Aby skorzystać z tej funkcji, powinniśmy:

  1. Wejść w Ustawienia, Ogólne, Dostępność, VoiceOver i tam dwukrotnie stuknąć palcem w przycisk Mowa.
  2. W sekcji Języki Pokrętła odnaleźć pozycję Polski i dwukrotnie stuknąć palcem w znajdujący się obok przycisk Więcej Informacji.
  3. Teraz dwukrotnie stuknąć palcem w pozycję Wyższa Jakość. Po wykonaniu tej operacji, urządzenie rozpocznie pobieranie z internetu głosu o wyższej jakości. VoiceOver będzie nas informował o postępie tego procesu.
  4. Gdy głos się pobierze, wracamy do ustawień Mowy przyciskiem Wróć, znajdującym się w lewym górnym rogu ekranu.
  5. Teraz dwukrotnie należy stuknąć palcem w przycisk Głosowe- Domyślnie.
  6. Z pośród dwóch dostępnych opcji, wybrać i zaznaczyć Wyższa Jakość.
  7. Ponownie wrócić do ustawień Mowy przyciskiem Wróć. W tym momencie VoiceOver powinien automatycznie zmienić słyszany głos z niższej na wyższą jakość.

Aby powrócić do głosu niższej jakości, wystarczy pod przyciskiem Głosowe, zaznaczyć pozycję Domyślnie.