Wypłata innej kwoty kartą dowolnego banku w bankomatach sieci Planet Cash

Instrukcja autorstwa Alicji
Data: 17.05.2016 r.

Instrukcja wypłaty innej kwoty w bankomatach sieci Planet Cash

 1. Włożyć kartę poziomo, skierowaną chipem do góry i przodu.
 2. Odczekać około 5 sekund.
 3. Wybrać język polski menu, naciskając pierwszy od góry klawisz po prawej stronie ekranu.
 4. Z klawiatury numerycznej wprowadzić kod PIN.
 5. Potwierdzić kod PIN ponownie naciskając pierwszy od góry klawisz po prawej stronie ekranu.
 6. Wybrać wypłatę gotówki naciskając drugi od góry klawisz po prawej stronie ekranu.
 7. Wybrać opcję wypłaty Innej Kwoty naciskając pierwszy klawisz od dołu po prawej stronie ekranu.
 8. Z klawiatury numerycznej wprowadzić kwotę jaką chcemy wypłacić.
 9. Potwierdzić wybraną kwotę naciskając drugi od dołu klawisz po prawej stronie ekranu.
 10. Rezygnacja z wydruku poprzez naciśnięcie pierwszego od góry klawisza, po prawej stronie ekranu.
 11. Pamiętać o zabraniu karty i pieniędzy z bankomatu.

Jeśli masz jakieś uwagi, chcesz zgłosić błąd, kliknij Zgłoś Błąd.

Wróć do listy instrukcji