Wypłata stałej kwoty kartą innego banku w bankomatach ING Banku Śląskiego

Instrukcja autorstwa Alicji.
Data: 17.05.2016 r.

Uwaga! Wyjątek stanowi karta bankomatowa z MBanku. Po jej włożeniu do bankomatu ING interfejs jest zmieniany z ING na MBank i poniższa instrukcja staje się nieaktualna.

 1. Włożyć kartę poziomo, skierowaną chipem do góry i przodu.
 2. Odczekać około 5 sekund.
 3. Teraz nacisnąć drugi od góry klawisz, z prawej strony ekranu, wybierając wypłatę.
 4. Z klawiatury numerycznej wprowadzić kod PIN.
 5. Kod PIN potwierdzić naciśnięciem klawisza Wykonaj, czyli klawiszem oznaczonym wypukłym okręgiem po prawej stronie klawiatury numerycznej.
 6. Wybrać kwotę. Klawisze od drugiego od góry, po lewej stronie ekranu:
  50, 100, 200 zł.
  I od góry po prawej stronie ekranu, również od drugiego klawisza:
  300, 500, 1000 zł.
 7. Po wybraniu kwoty, rezygnacja z wydruku poprzez naciśnięcie pierwszego od dołu klawisza po prawej stronie ekranu.
 8. Pamiętać o zabraniu karty i pieniędzy z bankomatu.

Jeśli masz jakieś uwagi, chcesz zgłosić błąd, kliknij Zgłoś Błąd.

Wróć do listy instrukcji