Sauna Fińska

Czy osoba z dysfunkcją wzroku może sama obsługiwać saunę fińską? Oczywiście, że tak. Ale sauna to nie tylko nietypowa forma kompieli. Sauna to tradycja, więzi rodzinne i jedno z najważniejszych miejsc w fińskim domu.

Posłuchaj relacji z sauny fińskiej