Gesty VoiceOver w systemie iPadOS

Na kanwie wcześniejszego wpisu, poświęconego dzieleniu ekranu w systemie iPadOS, otrzymałem kilka próśb o opublikowanie listy gestów VoiceOver, ułatwiających pracę na tablecie osobie z dysfunkcją wzroku. Oczywiście poniżej zamieszczam jedynie te gesty, które albo występują tylko w systemie iPadOS, albo te, z których chętniej korzystamy na iPadzie z uwagi na większy ekran. Jeśli po lekturze uznasz, że jakiegoś gestu zabrakło, napisz mi o tym proszę, a ja uzupełnię poniższe zestawienie.

Okno ustawień w systemie iPadOS. Konfiguracja gestów.

Gesty na 4 palce

 • Przeciągnięcie w górę: przejście do pierwszego elementu na ekranie, zwykle w lewym górnym rogu.
 • Przeciągnięcie w dół: przejście do ostatniego elementu na ekranie, zwykle w prawym dolnym rogu.
 • Przeciągnięcie w prawo: przełączenie na sąsiednią aplikację, odpowiednik skrótu Alt+Tab.
 • Przeciągnięcie w lewo: powrót do wcześniejszej aplikacji, odpowiednik skrótu Shift+Alt+Tab.
 • Pojedyncze stuknięcie: przejście na Pasek Statusu.
 • Dwukrotne stuknięcie: Pomoc VoiceOver.
 • Trzykrotne stuknięcie: Ustawienia VoiceOver.
 • Czterokrotne stuknięcie: Szybka notatka.

Gesty na 5 palców

Gesty stuknięcia pięcioma palcami domyślnie nie są skonfigurowane. Można je jednak przypisywać do całego zestawu różnych akcji w Ustawienia / Dostępność / Polecenia / Gesty – Dotyk. Do dyspozycji mamy od jednego, do czterech stuknięć pięcioma palcami. W tym samym miejscu możemy modyfikować również inne gesty VoiceOver.

 • Przeciągnięcie w dół: Na ekranie głównym SpotLight, a w niektórych aplikacjach wyszukiwanie.
 • Przeciągnięcie w górę: ekran przełączania aplikacji.

Inne Gesty

 • Wysuwanie paska Docka na okno aplikacji: przeciągamy palcem od dolnej krawędzi ekranu ku gurze, a gdy usłyszymy drugi dźwięk towarzyszący gestowi, zjeżdżamy palcem z powrotem ku dołowi. Jeśli gest zostanie wykonany poprawnie, usłyszymy charakterystyczny odgłos pojawiającego się na ekranie Docka. W ten sam sposób ukrywamy Dock.

Wszystkie opisane powyżej gesty są gestami domyślnymi. Dla ułatwienia pracy na iPadzie, warto skonfigurować sobie dodatkowe gesty, lub zmienić działanie tych już istniejących. Przykładowo, wygodniej jest używać funkcji Szybka Notatka gestem podwójnego, niż czterokrotnego stuknięcia czterema palcami. Albo wywoływać powrót na ekran główny gestem przeciągnięcia dwoma palcami w lewo, zamiast bardziej precyzyjnego przesuwania jednym palcem od dolnej krawędzi ekranu. Dzięki możliwości samodzielnego przypisywania akcji do poszczególnych gestów, możemy skonfigurować VoiceOver w taki sposób, aby pracowało nam się najwygodniej.