Wypłata innej kwoty kartą BZ WBK w bankomatach Banku Zachodniego WBK

Instrukcja autorstwa Giordino.
Data: 09.04.2012 r.

  1. Włożyć kartę poziomo, skierowaną chipem do góry i przodu.
  2. Odczekać kilka sekund, a następnie wprowadzić kod PIN.
  3. Po wprowadzeniu kodu nacisnąć pierwszy klawisz od góry w grupie przycisków umieszczonych po lewej stronie ekranu.
  4. Nacisnąć pierwszy klawisz od dołu w grupie przycisków umieszczonych po prawej stronie ekranu.
  5. Z klawiatury numerycznej wprowadzić kwotę jaką chcemy wypłacić.
  6. Nacisnąć pierwszy klawisz od góry w grupie przycisków umieszczonych po prawej stronie ekranu, aby potwierdzić wybraną kwotę.
  7. Nacisnąć drugi od góry klawisz w grupie przycisków umieszczonych po prawej stronie ekranu, aby anulować wydruk potwierdzenia transakcji
    lub nacisnąć pierwszy klawisz od góry w grupie przycisków umieszczonych po prawej stronie ekranu, aby uzyskać wydruk.
  8. Pamiętać o zabraniu karty i pieniędzy z bankomatu.

Jeśli masz jakieś uwagi, chcesz zgłosić błąd, kliknij Zgłoś Błąd.

Wróć do listy instrukcji