Pisanie Ręczne w iPhone

W nowej aktualizacji systemu IOS oznaczonej numerem 7 pojawiła się bardzo ciekawa i innowacyjna funkcja. Korzystając z niej możemy bez pomocy wzroku, pisząc palcem na ekranie poszczególne litery alfabetu wprowadzać tekst do naszego iPhone.

Samo pisanie w ten sposób nie jest specjalnie szybkie. Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż osoby niewidome mogą w ten sposób ćwiczyć i utrwalać znajomość klasycznego alfabetu. Dzięki takim treningom, nie powinny mieć problemów z np. złożeniem własnoręcznego podpisu.

Jak włączyć pisanie ręczne?

W urządzeniu z systemem IOS (iPhone/iPad/iPod Touch) należy wejść w Ustawienia, Ogólne, Dostępność, następnie VoiceOver i przycisk Pokrętło.

W ustawieniach pokrętła należy zaznaczyć opcję Pisanie Ręczne.

Od tej pory, mając włączony program VoiceOver, będąc w dowolnym polu edycyjnym, wystarczy na pokrętle, czyli dotykając dwoma palcami ekranu zasymulować obracanie gałki, wybrać pozycję Pisanie Ręczne i od razu można zacząć pisać palcem po ekranie.

Jak pisać palcem po ekranie?

Najlepsze efekty osiąga się pisząc drukowanymi literami. Należy przy tym pamiętać, iż ta sama litera może się znacząco różnić w momencie gdy piszemy małą lub wielką literą.

Niestety Pisanie Ręczne nie jest idealne. Aktualnie nie można w ten sposób wpisywać żadnych diakrytyków. Występują także problemy przy próbie wprowadzania tak drobnych znaków jak np. przecinek.

Sama funkcja jest ciekawa także z innego powodu. Otóż można jej używać jedynie w połączeniu z opcjami dostępnościowymi systemu. Tylko użytkownicy chińskiej wersji językowej IOS mogą się cieszyć taką funkcjonalnością w standardzie.

Komendy przy Pisaniu Ręcznym

  • Gestem przeciągnięcia trzema palcami w górę lub dół zmienia się aktywny tryb między małymi, wielkimi literami, interpunkcją i cyframi.
  • Gestem przeciągnięcia trzema palcami w prawo wstawiamy znak przejścia do nowej linii.
  • Przeciągnięcie dwoma palcami w prawo spowoduje wstawienie znaku spacji.
  • Przeciągnięcie dwoma palcami w lewo usunie właśnie wstawiony znak.
  • Przeciągnięcie dwoma palcami w górę lub dół wywoła zmianę wstawionego znaku na inny, zbliżony kształtem znak.

Przykładowo, przeciągając palcem w poprzek ekranu możemy wpisać znak minus lub podkreślenie. Jeśli rozpoznany znak nam nie odpowiada, przeciągając dwoma palcami w górę lub dół możemy zmienić go np. z podkreślenia na minus.

Miłej zabawy. I na koniec nie zapomnijcie przetrzeć sobie wypaćkanego ekranu… 😉