Wybuchowa zabawa czyli Miny z pakietu Mobile Speak

Artykuł napisany został dla nieistniejącego już portalu www.tyflosfera.pl.

Czym są Miny?

Gra „Miny” jest symbianowym odpowiednikiem windowsowego „Sapera”. Opiera się na dokładnie takich samych zasadach. Do poruszania się po planszy i zaznaczania nie zaminowanych pól używamy joysticka telefonu. Do zaznaczania lub odznaczania pól potencjalnie zaminowanych wykorzystujemy klawisz F1. Aplikację opuszczamy naciskając F2.

Jak grać?

Jeśli wciśniemy klawisz wyboru (joistick) i usłyszymy dźwięk oznaczający że dane pole jest wolne od min to dodatkowo wiemy że w promieniu jednego pola od tej lokalizacji nie ma żadnej miny. Jeśli wciśniemy klawisz wyboru i usłyszymy oprócz informacji o lokalizacji komentarz np. „Jeden” to dowiadujemy się, że w promieniu jednego pola od tej lokalizacji znajduje się jedna mina. Analogicznie jeśli w komentarzu usłyszymy „Dwa”, „Trzy”, „Cztery” itd. to wiemy że w promieniu jednego pola od danej lokalizacji znajdują się adekwatnie dwie, trzy lub cztery miny. W chwili gdy udało nam się zlokalizować miejsce zaminowane zaznaczamy je naciskając klawisz F1. Gra nie zakończy się jeśli nie zostaną zaznaczone wszystkie niezaminowane pola na planszy. Zakończenie gry wygraną oznajmiane jest aplauzem a nieszczęśliwy, przedwczesny koniec głośnym wybuchem.

Co oznaczają te dźwięki?

Gra została bardzo dobrze udźwiękowiona. Osobne dźwięki oznaczają puste pole, zaznaczenie/odznaczenie miny oraz jej ewentualny wybuch. Przy każdym ruchu joysticka jesteśmy informowani na którym aktualnie polu się znajdujemy. Po zakończeniu gry dowiadujemy się o czasie jej trwania i o liczbie pozostałych nie odkrytych min. Po każdej rozgrywce możemy sprawdzić miejsce po miejscu jak rozlokowane były miny.

Po włączeniu gry syntezator zostaje automatycznie wyciszony. Jeśli w trakcie grania ktoś zadzwoni, gra zostaje przerwana a po zakończeniu rozmowy lub jej odrzuceniu telefon wraca do gry. Aplikacja dołączana jest do pakietu Mobile Speak®.

Piotr Witek


MENU


Strona Główna
Moje Artykuły i Podcasty
TyfloTematyka
Komórkologia
Tyflo Sprzedawcy
O sobie samym
Osobista Strona Mojej Szuflady
Linki
Kontakt


© witek.piotr@wp.pl 2005